สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมฟัง

การบรรยายพิเศษ

ลงทะเบียนโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

ด้วยศาสตร์ 4 DNA

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา 08.30 - 18.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
อาคารอิมแพค เมืองทองธานี
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์
รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา แพ่งเกษร